هنرمند حتی لبوفروشی را هم هنرمندانه انجام می دهد

مانند من که حتی خانه نشینی هم برایشان ضرر دارد حتی وقتی که در خانه هستم می توانم کار مفید انجام دهم (غیر از بزینس آنلاین) و تلویزیون نگاه کنم مثلا مجلس شورای ملی یا جنگ غزه که از مسایل مهم مملکت است اما آنها حتی همین را هم از من گرفته اند به محض آنکه مساله مفیدی پیش آید با زدن یک بوق بدهکاری های من را یادم می آورند تا حواسم پرت شود و این نشان می دهد که از بیخ و ریشه با من دشمنند و همین یار من است وقتی آشغالهایی به این پستی با تو دشمن باشند اعتماد به نفس عجیبی پیدا می کنی که نشان دهنده حقانیت توست

کار به جایی رسیده که دیگر از کسی پول نمی خواهم مثلا کسی که هزار بار به عکسش نگاه کرده ام همینجوری حساب کرده و حالا این پست ها متوجه همان شده و راه هر نوع انرژی ای را می بندند انگار که در تبعید هم زندان است

جالبه اینهایی که بوق می زنند همانهایی هستند که نمی گذاشتند در فضای باز بخوابم بعد از ده سال بوق زدن هنوز امیدوارند که یک روز بیایند بالای سرم و بی خانمانم کنند

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

دخالت

اگر اینها آن قدر که به مسایل زندگی من توجه کرده اند روی آبادی کشور کار می کردند وضع دیگری داشتیم

Send Us A Message