آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها نیاز به حذف خود من هم دارند یا فقط می خواهند من را منتقل نمایند
آمریکا در حال حاضر با ملیت من مشکل دارد من هیچ تسلطی به اسلام ندارم و فکر نمی کنم مشکل دیگری برای آمریکا داشته باشم

به نظر می رسد کشورهای دیگر به علت نداشتن دسترسی نقش بازدید کننده را ایفا می کنند این در حالی است که من از همه کشورها برای ایفای نقش دعوت کرده ام اما همه منتظرند که رابط مناسب خدمت آنها داده شود این در حالی است که ما افراد زیادی برای ارسال به کشورها به عنوان سفیر در دست نداریم من آمادگی دارم که با افرادی که کشورها معرفی کنند دوست شوم تا انرژی لازم منتقل شود

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

دخالت

اگر اینها آن قدر که به مسایل زندگی من توجه کرده اند روی آبادی کشور کار می کردند وضع دیگری داشتیم

Send Us A Message