معضل

معضل دشمن این است که می خواهد در بازی برنده شود اگر من را شکست دهد باخته است چون در بازی فرضی شکست دادن طرف مقابل باخت حساب می شود این بازی عشق نتوانسته برندگان پرشماری را تحویل دهد بیشتر کسانی که وارد این بازی می شوند دوست دارند ببازند و همه انسانهای موفقی هستند حتی همین باند هم همیشه با باخت مواجه می شود وگرنه تا به حال از شرشان راحت شده بودیم نمی توانیم با حرص قاطع بگوییم که داوری درستی صورت می گیرد فقط مشکل این است که خدا اگر ببازد دیگر خدا نیست آن وقت همه شما باید بروید کشک بسابید متاسفانه هر چه به آنها وقت می دهیم عقل و شعور را به یاد نیاورده و فقط از برد و باخت صحبت می کنند نمی فهمند کلامی است که قرآن در موردشان به کار برده و خوارج عنوانی است که من استفاده می کنم اما فایده ای ندارد فقط می خواهند ببرند و هر وقت که برنده می شوند بر می گردند ار نو شروع می کنند دوست ندارند بروند دائم سر من است و ول کن نیست بهتر نبود به جای من یکی دیگر را پیدا می کردند که اصلا نبازد که همیشه فعال باشند

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message