دولت

دولت چرا ادای من را در می آورد شما هیچ اعتقادی ندارید حداقل مرد باشید سعی کنید مثل انسان رفتار کنید ما از شما درخواست اسلام داریم یعنی مطیع دستورات باشید

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message