جدایی

اگر دین و سیاست یکی بود هر کس که شرایط دین را داشت در سیاست جای می گرفت

در حالی که شرایط نامزدی انتخابات بسیار دشوار است اما کسانی که در دین جایی دارند به راحتی می توانند در آن پیشرفت کنند

با این حال سیاسیون به دنبال حذف من هستند این نشان می دهد که آنها نه تنها سیاست و دیانت را یکسان نمی دانند بلکه به دنبال تحریف دیانت توسط سیاست می باشند

سیاست به دنبال دیانت است نه جزئی از آن و این نشان دهنده جدایی ابدی این دو از هم خواهد بود

اگر قرار بود اتفاقی بیفتد زمانش الان است نه ده سال دیگر

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message