آمریکا

پرسش من از آمریکا این است که آیا اگر من از ایران خارج شوم باز هم با من دشمن است دشمنی آنها به چه چیز باز می گردد و در چه صورت پایان می یابد (با توجه به این که درخواست ورود من به ایالات متحده را نپذیرفتند و حتی با رفتن من به ترکیه و ارمنستان و افغانستان هم مخالفت کرده اند)

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message