شما از من چه کاری می خواهید

این که دائم بر موضوعی تاکید کنید که تمام شده چه فایده دارد بهتر نیست به جای این کار همه تلاش خود را بر موضوع بعدی بگذارید در حال حاضر من فقدان مجوز دارم نمی توانم کار کنم این که هی بگویید فلانی اهل کار است و چه فایده ای دارد بهتر نیست که تمام تلاش خود را بر صدور مجوز بگذارید ما حتی نمی توانیم خرده فروشی کنیم آمده دم مغازه می گوید ۱۵ درصد سود بردار این مقدار سود یعنی سالی ۵۰ میلیون درآمد در حالی که ۱۰۰ میلیون اجاره محل ماست و مخارج دیگر

روی چه حسابی مامور می فرستید مغازه مردم مگر ما چه کرده ایم برای ما ۵۰۰ هزار تومان تخلف بریده است در حالی که هیچ اشاره ای به شکایت شاکی که فقط موضوع ۱۰ ده هزار تومان بوده نشده و مامور از پیش خودش تعدادی از اجناس را قیمت کرده

حتی برای گدایی هم باید رفت خارج بعد رهبرشان به چه موضوعی اشاره می کند موضوعی که اصلا جای کار ندارد

یک عده مفت خور که حتی در موضوع استقلال نیز پیشرو نیستند هیچ فایده ای برای این کشور ندارند جز این که آدمفروشی کنند نشسته اند آن بالا و فیض می فروشند

شما فقط اگر نباشید بهتر می شود زندگی کرد

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message