سردبیر

کسی که مرتب عکسهای خودش را می فرستد یک چیز کم دارد آن هم من هستم اما نمی تواند بگوید که مشکلش چیست تا حل کنم چرا امکان دایرکت وجود دارد اما استفاده نمی کنید

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message