شما جواب من را دادید

با حرکتهایی که زدید و خانواده ما بدبخت شد جواب من داده شد آن بتی که شما می پرستید من نیستم بنابراین هر چه بر سرم بیاید حقم است فقط باید جمع کنم بروم از دادگاه گرفته تا زندان همه جا من را می شناسند به لطف جمهوری اسلامی اسلام در جهان شناخته شده است و دیگر هیچ شانسی برای امام زمان شدن نمانده چندی پیش این را خدمت امام اعلام کردم و ایشان تبسمی نمودند الان این قضیه روشن است که دیگر هیچ رابطه ای میان من و یکی از مردمتان وجود ندارد با بسته شدن همه روابط راه برای خروج من آماده می شود فقط مانده خانه خیام را خراب کنید و مادرم را بکشید من آزاد خواهم شد

جهان منتظر من است خدا در قرآن اعلام کرده که اگر بخواهد اینها را نابود کرده و قوم دیگری را جایگزینشان خواهد نمود قومی که به پیامبر او احترام گذاشته و به وی احترام بگذارند این قضیه نزدیک است این قدر قضایا و کار را بر سر من فرود آرید تا راهم باز شود

از سخنان کسی که هی دام ملامت می گشاید خسته شده ام لطفا یکی دیگه بیاد ضر بزنه

به همه کشورها اعلام می کنم ظرفیت بالایی آماده بازگشایی است با این که همه تماسهای ورودی را می بندند شما همچنان می توانید من را دعوت کنید هر کشوری که پیشنهاد بهتری بدهد برنده خواهد بود

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message