ایکس

من حدس می زنم ایلان ماسک هم مثل من دچار stealth banning بوده ترامپ هم همینطور مشکل من را همه بزرگان دارند اما وقتی که نوبت به خودشان می رسد برای رقیب همان کار را می کنند الان من در شبکه ایکس هم هیچ پیامی دریافت نمی کنم درست مانند شبکه های دیگر هیچ شبکه ای یافت نمی شود که ارتباط من را با مخاطب برقرار کند تفاوت اینجاست که آنها در آمریکا هستند و از طرف دولت بن نشده اند من از طرف دولت ایران هم بن شدم درست مثل این که شما بخواهید یک جای کار را درست کنید

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message