زیباترینم دوستت دارم

طرحها

تفنگی که عکس می گیرد یک دوربین به همراه یک ماشه بلوتوث و ارسال به موبایل عکسها پردازش می شوند و سه حالت اتفاق می

دشمن مخفی

هر کاری می کنم گروهی در حال نگاه کردن هستند که نمی گذارند به نتیجه برسد از بلاکهای اینترنتی گرفته تا محدودیتها شخصی همه و

بیزها

همه کمبودها به خاطر عدم رقابت است اگر رقابت کافی میان برندها می بود ما این همه کمبود نداشتیم هماهنگی ما با جهان تا جایی

نماز

رهبر قشنگ است

تیم